obrázok

POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.
/ celomestský projekt, pre deti

10. 04. 2018 - 31. 12. 2018 Mesto Piešťany

Zámerom projektu Poď z ulice do knižnice je reagovať na klesajúcu schopnosť mladej generácie čítať a rozumieť čítanému. V 3. ročníku projektu Poď z ulice do knižnice chceme zamerať pozornosť na skupinu detí v predškolskom veku, kedy si dieťa osvojuje základné zručnosti potrebné pre ďalší rozvoj jeho osobnosti. Čítanie podporuje u detí predstavivosť, morálne myslenie, formuje ich postoj k životu, prispieva k šíreniu úcty k ľuďom, zvieratám. Ak čítajú rodičia s deťmi, prehlbuje sa i vzťah medzi nimi. V spolupráci s rodičmi a prostredníctvom zaujímavých aktivít chceme prispieť k budovaniu pozitívneho vzťahu detí ku knihe a položiť tak základy ich celoživotného vzdelávania. Prostredníctvom nového detského literárneho klubu chceme zároveň pracovať na prehlbovaní vzťahu k čítaniu a literatúre u detí školského veku.
Cieľom ďalšieho ročníka projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov.
Náplňou projektu budú rozmanité aktivity zamerané na jednotlivé skupiny našich užívateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Číslo ročníka
3.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: Fond na podporu umenia

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica