Pocta Márii Ďuríčkovej

Keby na tomto duchovnom teritóriu existovala pomyselná patrónka pramienkov a studničiek, iste by sa volala Mária Ďuríčková. Po dlhý čas svojho života vie o tých pramienkoch, opatruje ich, čistí ich a podáva osviežujúce dúšky z nich malým i veľkým. Je to robota hodná úcty a robota akoby v poslednom vagóne odchádzajúceho vlaku. Tie pramienky už dlho trvať nebudú. Ostane jeden z nich - detstvo. A pri tom pramienku tiež stráži všetko čisté.
Milan Rúfus


Tvrdieva sa, že o štatút umeleckej literatúry pre deti sa na Slovensku zaslúžili dve autorky: Ľudmila Podjavorinská a Mária Rázusová. Je načase priradiť k nim aj tretiu - Máriu Ďuríčkovú. Nešli vedľa seba, ale za sebou, tak ako im to určila generačná postupnosť. Všetky tri vychádzali z folklóru, ku ktorému sa s láskou, obdivom a úctou vinuli. Ďuríčková prevzala štafetu od Rázusovej. Ako ona, aj Ďuríčková bola v tom najtajnejšom privatissime poetkou bolesti. A to, čo sa nijako nedalo potlačiť, vytrysklo bohatým gejzírom krásy a nehy v jej tvorbe pre deti. Ozajstná Slniečkova mamička...
Milan Jurčo


Marienka, poznáme sa oddávna, od čias tvojich prvých autorských rozletov, od čias tvojho debutu i deťmi milovaného Guľka Bombuľka či nedostižného Stíhača na galuskách... Nasledovali a ďalšie rozprávky, povesti, poviedky, desiatky kníh, ktorými si ako cez Zlatú bránu vovádzala svojich čitateľov do zázračného sveta umenia. Áno, áno, si Zlatou priadkou slovenskej detskej literatúry, darkyňou nielen Kľúčov od mesta. Celá tvoja tvorba je kľúčom k poznaniu dobra i krásy rodnej reči. Prijmi prosím, moje úprimné blahoželanie.
Hana Ferková


Preletela ako vták cez slatinské vŕšky, dlhým a neúnavným letom obsiahla celú rodnú zem, zasievajúc do nej nehynúce slovesné posolstvá od dávnych dáven až po blízke a nedávne časy.
Ján Beňo


Slovo Marienky Ďuríčkovej je pre mňa ako to slniečko. Zohreje, pohladí, poláska. Je jasné a zrozumiteľné. Vždy nadviaže kontakt. Je za ním hĺbka poznania z prežitého nie ľahkého ľudského osudu. Je príťažlivé pre každého malého i veľkého, ale je aj inšpirujúce, lebo Marienka vždy vedela čo povedať a ako to povedať, a tak jej načúvajme a tešme sa z toho.
Ľuba Končeková-Veselá 


Časy, v ktorých tvorila svoje literárne diela Mária Ďuríčková, patria do jedného z najtvorivejších období slovesnej literatúry pre deti. Jej tvorba nám zachováva najmä sviežu farbu slovenského slova, ktoré nezmyje čas.
Blahoslav Hečko


Ako je výtvarné zobrazenie slovenských rozprávok spojené s menom Ľudovíta Fullu, tak je vysoká slovesná úroveň detských kníh spojená s menom Márie Ďuríčkovej. Jej citlivé spracovanie slovenského folklóru a neopakovateľná láska a porozumenie pre malé deti pretavené do autorských kníh, stavia tvorbu Marienky Ďuríčkovej do zástupu klasikov slovenských spisovateľov.
Dušan Roll


V detstve som si vždy hľadala starú mamu. A keďže som si mohla vyberať, chcela som tú najlepšiu. A tak sa mojimi starkými stali láskavé babičky z rozprávok, múdre vedomkyne a hradné panie z tajomných povestí. Skoro všetky sa spájali s menom Márie Ďuríčkovej. Dnes k tebe, Marienka, chodievam po slniečkové rady a nachádzam v tebe všetky literárne postavy, ktoré mi pomáhali rásť. Už som si ťa našla, slniečková stará mama z rozprávky.
Ľubica Kepštová  


Keď som pred rokmi nastúpil ako čerstvý redaktor do Mladých liet, posadili ma do jednej miestnosti s redaktorkou Máriou Masarykovou. Od prvého dňa na mňa vplývala svojou vysokou profesionalitou - postojom k práci, vzťahom k literárnemu rukopisu, najmä pre deti, láskou k spisovnému i ľudovému jazyku. Tie "učňovské" roky boli pre mňa veľkou školou a poznačili môj vzťah k práci a slovu na dlhé roky. Z redaktorky Masarykovej sa časom stala Spisovateľka Mária Ďuríčková.
Marienka, za všetko vďaka!
Peter Čačko


"Zlatá brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená..." V slávnych dobách svetovej histórie stavali výnimočným ľuďom víťazné oblúky. Mnohé z nich dodnes obdivujeme ako architektonické pamiatky. Márii Ďuríčkovej držia nad hlavou "zlatú slávobránu" detské rúčky. Kto do nej vojde? Jasietka, Biela kňažná, Danka s Jankou, aj ich Gevenducha. Každá z nich si určite nájde zlaté jabĺčko. Som presvedčený, že ZLATÁ BRÁNA Márie Ďuríčkovej je trvácnejšia ako tie z mramoru...
Ján Uličiansky


Mária Ďuríčková sa stala, je a zostane Zlatá Dunajská Kňažná.
Miroslav Cipár


V čase pomýlených hodnôt a náhlenia sa za neviemčím deje sa malý zázrak, keď sa nám okolo nášho vydavateľstva BUVIK darí vytvárať kúsok pozitívneho teritória, akýsi „buvipriestor", do ktorého s bázňou a pokorou vstupujú vzácne osobnosti, ktoré vo svojej súkromnej tvorivej hierarchii nikdy nespochybnili primariát najmenších detí. Jednou z najmilších a najvzácnejších je spisovateľka Mária Ďuríčková.
Mária Števková

(text z bulletinu vydaného pri príležitosti životného jubilea autorky, BUVIK 1999)

Newsletter
Detská knižnica