Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Zlatá priadka Mária Ďuríčková

Do výtvarnej súťaže Zlatá priadka Mária Ďuríčková bolo zaslaných celkom 1807 prác, z toho do prvej kategórie 229 prác a do druhej kategórie 1578 prác.

1. kategória /ZUŠ/

Porota udelila hlavnú cenu Diane Svocákovej zo ZUŠ Kežmarok za prácu Kocúr Maximilián.

Ocenenie ďalej získali :

 • Tamara Péter ,ZUŠ Fiľakovo za prácu Danka a Janka
 • Fabián Novotný, C ZUŠ sv. Mikuláša v Prešove za prácu Poslali ma naši k vašim, Šijem mechy na orechy
 • Darinka Ďuračková, SZUŠ v Piešťanoch za prácu Braček z tekvice
 • Diana Andrášová, ZUŠ Kežmarok za prácu Kocúr Maximilián
 • Martin Račko, ZUŠ Poltár za prácu Dedina duchov

 

2. kategória /ZŠ, ŠKD a ŠZŠ/

Porota udelila hlavnú cenu Alžbete Šobáňovej zo ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch za prácu Bratislavský čert.

Ocenenie ďalej získali:

 • Adrián Vavriňák, ZŠ a MŠ Novoť za prácu Jablko života
 • Andrej Sporina, ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany za prácu Bratislavský čert
 • Nikolas Matejčík, Spojená škola Topoľčany za prácu Bol raz jeden kráľ
 • Eliška Zbranková, ZŠ Jarná, Žilina za prácu Danka a Janka
 • Dorota Fábová, ZŠ a MŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa za prácu Nie je škola ako škola
 • Michaela Rybovičová, ZŠ a MŠ Plavnica za prácu Danka a Janka
 • Lucia Obuchová, ZŠ J. A. Komenského, Komárno za prácu Guľko Bombuľko
 • Katarína Kurucová, ZŠ Ďurčiná za prácu Dunajské povesti
 • Vladimír Bajčičák, ZŠ a MŠ Novoť za prácu Prešporský zvon
 • Klaudia Bulvasňáková, ZŠ a MŠ Novoť za prácu Jablko života

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

Newsletter
Detská knižnica