Výtvarná a literárna súťaž

Súťaž vyhlásila Mestská knižnica mesta Piešťany v spolupráci s Literárnym informačným centrom – časopisom Slniečko a vydavateľstvami Buvik a SPN – Mladé letá. Zapojiť sa do nej mohli žiaci 1. – 5. ročníka ZŠ, ŠKD, špeciálnych ZŠ a ZUŠ, ktorí mali za úlohu literárnou či výtvarnou formou stvárniť obľúbeného rozprávkového hrdinu alebo knihu z tvorby Márie Ďuríčkovej.

Do súťaže bolo prihlásených 1807 výtvarných a 207 literárnych prác. Obe súťaže mali 2 kategórie, prvá kategória bola určená deťom ZUŠ a druhá kategória deťom ZŠ, ŠKD a ŠZŠ.
Vo výtvarnej súťaži sa do prvej kategórie prihlásilo 229 prác detí základných umeleckých škôl. V druhej kategórii výtvarnej súťaže prišlo 1578 prác detí ZŠ, ŠKD a ŠZŠ. Do literárnej časti bolo zaslaných 6 prác detí ZUŠ a 202 prác od detí ZŠ, ŠKD a ŠZŠ.

Výber z diel

Newsletter
Detská knižnica