Ako sa to začalo...

Dávno, pradávno, keď ešte ľudia žili v jaskyniach, sa istá skupinka praľudí po namáhavom a nebezpečnom dni usadila k ohňu a započúvala sa do príbehu, ktorý plynul z úst ich kmeňového kúzelníka. Tento prapríbeh bol asi veľmi jednoduchý, možno o pralove alebo praláske, ale iste v ňom nechýbali zvukové praefekty – dupot nôh bežiacich pravekých ľudí, rev prazvierat, jednoduchá prahudba... Tu kdesi by sme mohli hľadať začiatky rozhlasovej hry. Škoda, že vtedy ešte neexistoval rozhlasový praarchív a my si tieto dramatické prapríbehy dnes nemôžeme vypočuť.

Nemusíme však podstúpiť až takú ďalekú cestu do prahistórie, aby sme zistili, ako sa to všetko začalo. Stačí si spomenúť na detstvo. Na to, ako nám rodičia čítali rozprávky a, aby bol príbeh plastickejší, menili hlasy jednotlivých postav. Kráľ mal hlas hrubý, ježibaba škrekľavý a Janko s Marienkou tichý a vystrašený. V našej mysli sa k týmto hlasom pridávali tváre a len vďaka zvuku sa pred nami začal objavovať nádherný a pestrý svet. Svet, ktorý dodnes žije v rozhlasových hrách a rozhlasových rozprávkach.

Som nesmierne rád, že tento svet fantázie, aj napriek konkurencii rôznych iných médií, stále žije i prekvitá a vďaka organizátorom rozhlasového festivalu ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK v týchto dňoch otvára svoje brány dokorán pre každého.

Nuž teda ráčte vstúpiť!!!

Peter Karpinský,
spisovateľ, jazykovedec, redaktor, režisér a scenárista

 

Newsletter
Detská knižnica