Festivalová porota

Súťažné tituly v každej kategórii hodnotia dve poroty, detská a odborná.
Detská porota má 2 x 15 členov a skladá sa  zo zástupcov  detských čitateľov Mestskej knižnice mesta  Piešťany. Deti pracujú v dvoch skupinách. Prvá skupina hodnotí súťažné tituly na základe počúvania prvej súťažnej kategórie a určí jej víťazný titul, druhá skupina hodnotí súťažné tituly na základe počúvania druhej súťažnej kategórie a takisto určí jej víťazný titul.
Odborná porota pozostáva z odborníkov v danej oblasti a má 9 členov. Porota na základe počúvania hodnotí všetkých 12 súťažných príspevkov a určí víťazné tituly v obidvoch kategóriách.
Členov všetkých porôt menuje Mesto Piešťany v spolupráci s RTVS.
Nie je prípustné, aby člen poroty bol akoukoľvek formou osobne zúčastnený na súťažnom titule (ako autor, interpret, realizátor, editor a pod.).

Členovia odbornej poroty festivalu

Tajomníčka odbornej poroty:
Zuzana Kapráliková / herečka, redaktorka Slovenského rozhlasu, vedúca Detskej rozhlasovej dramatickej družiny

 

Členovia detskej poroty festivalu

Detská porota je zložená z 30 detí – žiakov základných škôl Piešťan a okolia.
Tajomníčky detskej poroty:
Veronika Dianišková, Rozália Vlasková / redaktorky Rádia Junior, RTVS

Newsletter
Detská knižnica