Ciele festivalu

Cieľom súťaže je prezentácia, súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby a bez­prostredné stretnutie tvorcov s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier a rozhlasových večerníčkov (ve­ko­vá skupina 6 – 12 ročných detí), ich rodičmi, pedagógmi a knižničnými pracovníkmi, vytvorenie spät­nej väzby a získanie poslucháčskych hodnotiacich názorov na 12 súťažných titulov z ponúknutej repre­zentatívnej vzorky vybranej  Rozhlasom a televíziou Slovenska, dramaturgiou Odboru vlastnej tvorby.

Newsletter
Detská knižnica