Tvorca ceny Zázračný oriešok 2016

Bystrík VANČO (1975)
Výtvarník, ilustrátor

Patrí medzi výrazné osobnosti súčasnej domácej knižnej ilustrácie. Narodil sa v Piešťanoch, absolvoval odbor propagačné výtvarníctvo na Strednej súkromnej umeleckej škole v Bratislave.
Jeho ilustrácie sú venované predovšetkým legendám a klasickým slovenským rozprávkam. Snaží sa v nich vystihnúť magickú atmosféru, zároveň však do nich pridáva už súčasné videnie. Využíva sýtu, žiarivú farebnosť a vytvára veľké farebné plochy, do ktorých vkladá svoje postavy a predmety. Jeho krajiny sú fantazijné, mestá imaginárne, čím dosahuje úžasnú rozprávkovosť svojich ilustrácií.
Ilustrátorsky sa podieľal na knihách O strome, ktorý bol na ceste (Jana Bodnárová), Moje najmilšie rozprávky (Pavol Dobšinský), Kliatba kožušníkovej vdovy, Rozprávky z blogu (Zuzana Kuglerová), O troch perách z veterného draka (Peter Glocko), Hovoriaci vtáčik (Ondrej Sliacky), Umenie vychutnať si život alebo Fyziológia chuti (Jean Anthelme Brillat-Savarin), Dunajská kráľovná, Prešporský zvon (Mária Ďuríčková), Ukryté v slovách (Jana Skladaná), Najmocnejšie kúzlo (Zuzana Csontosová). Za knihu  O strome, ktorý bol na ceste získal v roku 2006 ocenenie Najkrajšia kniha jari. Okrem ilustračnej tvorby sa venuje maľbe, grafike a lendartu.

Newsletter
Detská knižnica