Mária ŠTEVKOVÁ (1940)

Editorka, prekladateľka, autorka, vydavateľka
Študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave slovenský a ruský jazyk. Krátko učila na Obchodnej akadémii v Žiline a v Bratislave. Od roku 1972 bola redaktorkou vo vydavateľstve Mladé letá, v roku 1991 spolu s Danielom Hevierom založila vydavateľstvo BUVIK, špecializované na vydávanie umeleckej literatúry pre malé deti. V súčasnosti je jeho riaditeľkou a editorkou. Dlhé roky sa špecializovala na tvorbu literatúry pre deti predškolského veku, spolupracovala s vynikajúcimi autormi na tvorbe edície Studnička, Dukátiky, Medzinárodná séria obrázkových kníh a mnohých bilderbuchov. Na hravom princípe vytvorila niekoľko kníh pre najmenšie deti - Prvá knižka pre Barborku, Abeceda pre Barborku, Čo uvidel vrabček, Viem ja jeden strom, Rýmovačky, Už sme tu. Jej zbierka rozprávok Slovákov žijúcich v Maďarsku Klbôčko, dobre ma veď, priniesla motivicky zaujímavé varianty rozprávok Pavla Dobšinského a iných zberateľov. Zostavila a vydala päť alternatívnych umeleckých čítaniek pre prvákov (Daj ma, mamička, do školy, Zajtra ideme do školy, Poslušné písmenká, Domček, domček, kto v tebe býva, Učiť sa mi zachcelo, Medveďku, daj labku) a bola spoluautorkou prvej obrázkovej čítanky pre nepočujúce deti Päť prštekov na ruke (J. Mistrík, D. Hevier, O. Bajusová, J. Ubár, S. Mydlo, 1994). Spolupracovala s detskou redakciou STV a Slovenského rozhlasu. Napísala niekoľko rozprávkových seriálov - Kamarát Argo, Na dvore a na pažiti, Chichôtka (námet Š. Moravčík), Čo rozprávala teta srna (1993, námet Anna Minichová). Jej prekladateľskú činnosť reprezentujú autori Markéta Zinnerová (Tajomstvo prúteného košíka, Indiáni z Vetrova), Eduard Petiška (Alenkina čítanka), Karel Čapek (Dašenka alebo život šteniatka), István Csukás (Pom Pomove rozprávky), Michal Černík (Rozprávky o kohútikovi a sliepočke), Katalin Szegedi (Čarovný cirkus).

Newsletter
Detská knižnica