Festivalové ceny

Poroty udeľujú v každej súťažnej kategórii nasledujúce ceny:

CENA ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK

I. kategória rozhlasových monologických rozprávok

  • Cena detskej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku (predstaviteľovi rozhlasovej realizácie a vydavateľovi knižnej predlohy)

  • Cena odbornej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku (tvorcom rozhlasovej realizácie – autorovi, dramaturgovi, režisérovi, zvukovému majstrovi a vydavateľovi knižnej predlohy)

II. kategória rozhlasových rozprávkových hier

  • Cena detskej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (predstaviteľovi rozhlasovej realizácie a vydavateľovi knižnej predlohy)

  • Cena odbornej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (tvorcom rozhlasovej realizácie – autorovi, režisérovi, dramaturgovi, zvukovému majstrovi, hudobnému dramaturgovi a vydavateľovi knižnej predlohy)

III. kategória rozprávkové hry

  • cena detskej poroty za najlepšiu hru pre celú rodinu (predstaviteľovi rozhlasovej realizácie a vydavateľovi knižnej predlohy)

  • cena odbornej poroty za najlepšiu hru pre celú rodinu (tvorcom rozhlasovej realizácie – autorovi, režisérovi, dramaturgovi, zvukovému majstrovi, hudobnému dramaturgovi a vydavateľovi knižnej predlohy)

Cena  Zázračný oriešok je vecná.

ZVLÁŠTNA CENA ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA:

Zvláštna cena RTVS je rovnako vecnou cenou, udeľuje ju RTVS a je určená výraznej rozhlasovej umeleckej osobnosti (herec, režisér, hudobník), ktorá svojím celoživotným dielom výrazne ovplyvnila rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti.

ZVLÁŠTNA CENA LITERÁRNEHO INFORMAČNÉHO CENTRA – CENA MÁRIE ĎURÍČKOVEJ

Zvláštna cena Literárneho informačného centra je určená autorovi v oblasti detskej tvorby za významný umelecký prínos.  

Newsletter
Detská knižnica