Súťažné tituly

1. kategória – monologické rozprávky

Libuša Friedová
BABKA A KOCÚRIK GÍRA
Knižná predloha: Babka a kocúrik Gíra
Vydavateľstvo: Regent

Miguel de Cervantes Saavedra
ROZPRÁVKY O RYTIEROVI SMUTNEJ POSTAVY
Knižná predloha: Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry

Pavol Dobšinský – Mária Ďuríčková
O DVANÁSTICH MESIAČIKOCH
Knižná predloha: Prostonárodné slovenské povesti (druhý zväzok)
Vydavateľstvo: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry

Ľubomír Feldek
ROK EURÓPSKYCH ROZPRÁVOK  (Rozprávka o Ezopovi)
Knižná predloha: Veľká kniha európskych rozprávok
Vydavateľstvo: Hlbiny

Beata Panáková
TESEUS A ARIADNA
Knižná predloha: Teseus a Ariadna
Vydavateľstvo: Perfekt

Ján Uličiansky
MÁME EMU
Knižná predloha: Máme Emu
Vydavateľstvo: Buvik

 

2. kategória -  rozprávkové hry

Samuel Czambel - Dana Garguláková
PRINCEZNÁ V JEŽOVEJ KOŽI
Knižná predloha: Princezná v ježovej koži
Vydavateľstvo: Virvar

Jakob a Wilhelm Grimmovci - Zuzana Líšková
ŽELEZNÝ JÁN
Knižná predloha: Železný Ján
Vydavateľstvo: Albatros

Božena Nemcová - Naďa Uličná - Jurkemik
DOBRY SLUHA, ZLÝ PÁN
Knižná predloha: O Slnečníkovi, Mesačníkovi a Veterníkovi
Vydavateľstvo: Fortuna Junior

Mária Ďuríčková - Adriana Mušáková
PREDANÝ SEN
Knižná predloha: Krása nevídaná
Vydavateľstvo: Mladé letá

Pavol Dobšinský
ZLATNÁ KRAJINA
Knižná predloha: Zlatná krajina
Vydavateľstvo: Kalligram/ Ústav slovenskej literatúry SAV

Karel Jaromír Erben -  Jakub Molnár
VTÁK OHNIVÁK A LÍŠKA RYŠKA
Knižná predloha: Vták Ohnivák a líška Ryška
Vydavateľstvo: Fortuna Libri

 

3. kategória -  hry pre deti

John Steinbeck – Štefan Timko
ČERVENÝ KONÍK
Knižná predloha: Údolie bez konca
Vydavateľstvo: Slovenské vydavateľstvo slovenskej literatúry

Jana Bodnárová
V ZÁHRADE PAPIEROVÝCH DRAKOV
Knižná predloha: Trinásť
Vydavateľstvo: Perfekt

Daniel Hevier
KRAJINA V.
Knižná predloha: KR.V. alebo Krajina V. čiže Kráľovná Viktória
Vydavateľstvo: Trio Publishing

Wiliam Shakespeare – Jakub Nvota
SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ
Knižná predloha: Sen svätojánskej noci
Vydavateľstvo: Ikar

Daniel Pennac – Emília Drugová
VLČIE OKO
Knižná predloha: Vlčie oko
Vydavateľstvo:  MN CODE & Asociácia Corpus

Peter Glocko
POD ZBOJNÍCKYM KLOBÚKOM
Knižná predloha: Rozprávkar a Rozprávnica
Vydavateľstvo: Perfekt

Newsletter
Detská knižnica