utorok 22. mája

10.00 h
Poďme spolu do rozprávky
Slávnostný festivalový program pre deti, autorov a hostí festivalu.
Mestská knižnica, Školská 19

10.00 h
Puf a Muf na Oriešku
Rozprávkové dopoludnie s knihou Nataše Tanskej a redaktorkami vydavateľstva Buvik.
MŠ Moravany nad Váhom, Na výhone 16

10.15 h
Hravo čítame s Osmijankom o nerozlučnom kamarátstve
Divadelná dramatizácia a workshop na motívy štyroch rozprávok z knihy Kristy Bendovej o hodnote skutočného kamarátstva a o tom, aké je dôležité nebyť sám.
ZŠ Komenského 2, Vrbové

13.30 h
Obrázky z orieška
Spoločná vernisáž výstav X. ročníka festivalu.
V programe vystúpia študenti DIFA JAMU Brno s klavírnym sprievodom Dady Klementovej.
Mestská knižnica, Školská 19

14.30 h
Počúvanie súťažných titulov
Mestská knižnica, Školská 19

17.00 h
Martinko Klingáč
Činoherno-bábková inscenácia na motívy rozprávky Pavla Dobšinského.
Účinkuje Divadlo Portál.
ŽiWell, Winterova 3, Piešťany

19.00 h
Desať zázračných orieškov
Slávnostný večer X. ročníka festivalu Zázračný oriešok 2018. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe.
Elektrárňa Piešťany, Staničná 51

 

streda 23. mája

ROZPRÁVKY - POHÁDKY
Čítame, počúvame, pozeráme a ilustrujeme česko-slovenské rozprávky.

8.30 h
Překvapivé příhody holčičky Cilky a panenky Báry
Účinkujú české spisovateľky Iva Procházková, Lenka Rožnovská a slovenská ilustrátorka Katarína Ilkovičová.
Farebný svet ilustrátorky Kataríny Ilkovičovej
Tvorivá dielňa pre deti.
ZŠ Holubyho, Piešťany

9.00 h
Počúvanie súťažných titulov
Mestská knižnica, Školská 19

9.00 h
Jako by tu tisíc dětí bylo
Poetické rozprávanie a tvorenie  za účasti Petra Šrámka, ilustrátora Vladimíra Krála a zástupcu vydavateľstva Albatros Petra Eliáša.
ZŠ M. R. Štefánika, Piešťany

9.30 h
Čeští ilustrátoři dětem
Vernisáž výstavy členov Klubu ilustrátorů. V programe vystúpia študenti DIFA JAMU Brno s klavírnym sprievodom Dady Klementovej.

Kreslíme si pohádky
Výtvarný workshop s českými ilustrátorkami Karlou Kučerovou a Anetou Holasovou.
Dom umenia Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 1

9.45 h
Pavúčie príbehy rodinky Websterovcov
Účinkujú Katarína Kerekesová, Vanda Rozenbergová, Boris Šíma a redaktorky z vydavateľstva Slovart Saša Petrášová a Zuzana Šeršeňová.
Mestská knižnica, Školská 19

9.45 h
Rozprávkar a Rozprávnica
Spisovateľ Peter Glocko, vydavateľstvo Perfekt, rozhlasoví dramaturgovia a študenti Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU zavedú deti do rozprávkovej krajiny Pavla Dobšinského.
ZŠ Brezová, Piešťany

10.00 h
Rozprávka o Ezopovi
Bájkar Ezop, rozprávkar Ľubomír Feldek, ilustrátor Miroslav Cipár a dramaturgička Beata Panáková rozprávajú a čítajú deťom. Hudobný hosť: Katarína Feldeková.
Penzión Tematín, Krížna 350, Moravany nad Váhom

10.00 h
Tvorivo a veselo s kráľovnou Viktóriou
O knihe a rozhlasovej rozprávke s Danielom Hevierom a rozhlasovým režisérom Lacom Keratom.
ZŠ s MŠ Lúka 135

10.00 h
Smolíček
Divadelné predstavenie na motívy rozprávky Boženy Němcovej. Účinkujú študenti Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU v Bratislave.
MŠ F. E. Scherera, Piešťany

10.00 h
Babka a kocúrik Gíra
Rozprávanie a počúvanie o šťastnom spolunažívaní spisovateľky a kocúrika. Účinkuje Zuzana Kronerová, Tatiana Štreberová a rozhlasová režisérka Táňa Tadlánková.
Hotel Magnólia, Nálepkova 1, Piešťany

10.15 h
Trpaslícka Smajliceda
Kratochvíľne čítanie trpaslíkov z RTVS.
Elektrárňa Piešťany, Staničná 51

10.15 h
Počúvame a hráme si Osmijankove sladké rozprávky
Študenti DF VŠMU v Bratislave, redaktorky Mária Števková a Milica Matejková pripravia deťom sladké Orieškové popoludnie.
Kaštiel Chtelnica, Družstevná 694/20, Chtelnica

11.00 h
Keď čítanie je čtení...
Českí a slovenskí autori čítajú deťom.
Účinkujú: Lenka Rožnovská, Iva Procházková, Petr Šrámek, Roman Brat, Dušan Dušek a Petra Nagyová Džerengová.
Mestská knižnica, Školská 19

11.00 h
Ako sa Analfabeta stretla s Kocúrom na korčuliach a Malou princeznou
Podivuhodné knižné i rozhlasové príbehy spisovateľa Jána Uličianskeho.
ZŠ Holubyho, Piešťany

13.00 h
Počúvanie súťažných titulov
Mestská knižnica, Školská 19

13.30 h
Tvoríme s orieškovými  ilustrátormi
Výtvarný workshop s Bystríkom Vančom a Petrom Uchnárom.
Penzión Tematín, Krížna 350, Moravany nad Váhom

13.45 h
Knižka, knižka, kto v tebe býva?
V rozprávkovom kráľovstve Vlada Krála a Martiny Matlovičovej. Komentovaná prehliadka výstavy.
Magna Gallery, Nitrianska 18, Piešťany

Tvorivá dielňa s Vladom Králom a Martinou Matlovičovou  
La Musica, Teplická 39, Piešťany

14.00 h
Neodíď nám, rozprávočka...
Slávnostné vyhodnotenie medzinárodnej výtvarnej súťaže venovanej Pavlovi Dobšinskému a Božene Němcovej, spojené s divadelným predstavením študentov DF VŠMU.
Elektrárňa Piešťany, Staničná 51

16.00 h
Generačné vnímanie rozhlasovej rozprávky
Tvorivý workshop  za účasti rozhlasových a literárnych tvorcov a odbornej verejnosti.
Mestská knižnica, Školská 19

17.15 h
Smolíček a Stratenko
Predstavenie študentov DF VŠMU na motívy tvorby Pavla Dobšinského a Boženy Němcovej.
Mestská knižnica, Školská 19

18.30 h
V krajine rozhlasových zázrakov
Prezentácia slovenskej a českej rozhlasovej tvorby za účasti rozhlasových tvorcov a hercov.
V programe vystúpia študenti DIFA JAMU Brno s klavírnym sprievodom Dady Klementovej.
Mestská knižnica, Školská 19

 

štvrtok 24. mája

9.00 h
Počúvanie súťažných titulov
Mestská knižnica, Školská 19

9.00 h
Rozprávky Múdrej Aničky, šalamúnskej hlavičky
Beseda a čítanie rozprávok so spisovateľom Petrom Glockom, ilustrátorom Martinom Kellenbergerom a rozhlasovou režisérkou Milenou Lukáčovou.

Po rozprávkovej cestičke
Tvorivý workshop s ilustrátorom Martinom Kellenbergerom.
Kultúrny dom – CVČ Drahovce, Školská 2

9.30 h
Planetárium Slniečka
Prezentácia umeleckého mesačníka Slniečko spojená s vernisážou výstavy a literárno-výtvarným workshopom pod vedením ilustrátora Dávida Marcina.

10.15 h 
Nenápadné veľké príbehy
Výtvarný workshop Kitty Crowther (Belgicko)
Mestská knižnica, Školská 19

Bláznivý svet tvarov
Výtvarný workshop Jérémie Fischera (Francúzsko)
Elektrárňa Piešťany, Staničná 51

Podujatia v rámci projektu Transbook

10.00 h
Rozprávky o rytierovi smutnej postavy
Stretnutie s autormi rozprávkového seriálu o Donovi Quijotovi Jaroslavom Rozsívalom a Zuzanou Kolmosovou, spojené s ukážkou z divadelnej dramatizácie v podaní Michala Legíňa.
Mestská knižnica, Školská 19

10.00 h
Rozprávkový výlet s Ľubomírom Feldekom
Literárno-dramatický workshop na motívy Veľkej knihy európskych rozprávok. V spolupráci s EDUdrama.
ZŠ Pobedim 433

10.00 h
Putujeme za gréckymi bájami
Prezentácia antického príbehu o princovi Teseovi, princeznej Ariadne a ukrutnom Minotaurovi za účasti autorky a dramaturgičky Beaty Panákovej a rozhlasových tvorcov.
ZŠ Moravany nad Váhom, Na výhone 16

10.00 h
Hurá, Máme Emu!
Rozprávkové dopoludnie s čarovnou vychovávateľkou Emou, spisovateľom Jánom Uličianskym, bábkoherečkou Barborou Zamiškovou a redaktorkami z vydavateľstva Buvik. Účinkujú študenti Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU v Bratislave.
ZŠ Brezová, Piešťany

10.30 h
V záhrade papierových drakov
Prezentácia knihy a rozhlasovej hry za účasti spisovateľky Jany Bodnárovej, režisérky Mileny Lukáčovej a herečky Veroniky Horváthovej.
ZŠ Banka, Bananská 46

10.30 h
František Nebojsa, Až opadá lístie z dubu...
Inscenácie na motívy zbierky Jana Wericha Fimfárum.
Účinkujú študenti Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU v Bratislave.
Kultúrny dom – CVČ Drahovce, Školská 2

13.00 h
Počúvanie súťažných titulov
Mestská knižnica, Školská 19

13.30 h
Kde bolo, tam bolo
Za siedmimi horami, za siedmimi dolinami...
Zážitkový workshop  na motívy tvorby Pavla Dobšinského v spolupráci s EDUdrama.
Kultúrny dom - CVČ Drahovce, Školská 2

13.45 h
Kde zmizla malá rybka?
Kreslíme, striháme, skladáme a lepíme 3D obrázky.
Výtvarný workshop na motívy povesti Márie Ďuríčkovej Rybí kráľ.
Mestská knižnica, Školská 19

14.00 h
Moje najmilšie rozprávky
Výtvarný workshop Juraja Martišku, Bystríka Vanču a Mareka Mertinku.
ZŠ F. E. Scherera, Piešťany

19.00 h
Tajomstvo v Oriešku
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien tvorcom víťazných titulov.
Elektrárňa Piešťany, Staničná 51

 

piatok 25. mája

9.30 h
Zázrační herci orieškovým deťom
Predstavenie pre deti v podaní divadla Úsmev.
Elektrárňa Piešťany, Staničná 51

10.00 h
Piešťanské Tresky Plesky
Špeciálne premietanie animovaného seriálu pre deti s interaktívnou besedou a workshopom.
Účinkujú: autorka projektu, režisérka a animátorka Veronika Kocourková, producentka Simona Hrušovská a režisérka dabingu Adriana Totiková.
Mestská knižnica, Školská 19

10.00 h
Pod zbojníckym klobúkom
Prezentácia rozhlasovej rozprávky o Pavlovi Dobšinskom za účasti autora Petra Glocku a dramaturgičky Kataríny Revallovej.
ZŠ Krakovany, Školská 3

10.00 h
O troch zlatých rybkách
Literárno-výtvarné dielne inšpirované knihou Ľubomíra Feldeka s ilustráciami Miroslava Cipára pod vedením lektorky Kataríny Kosánovej.
ZŠ Moravany nad Váhom, Na výhone 16

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Newsletter
Detská knižnica