Festivalová porota

Súťažné tituly v každej kategórii hodnotia dve poroty, detská a odborná.

Detská porota má 3 x 15 členov a skladá sa  zo zástupcov  detských čitateľov Mestskej knižnice mesta  Piešťany. Detská porota pracuje v troch skupinách. Každá skupina hodnotí súťažné tituly na základe počúvania svojej súťažnej kategórie a určí jej víťazný titul.

Odborná porota pozostáva z odborníkov v danej oblasti a má 9 členov. Odborná porota na základe počúvania hodnotí všetkých 18 súťažných titulov a určí víťazné tituly vo všetkých troch kategóriách.

Členov všetkých porôt menuje Mesto Piešťany v spolupráci s RTVS.

Nie je prípustné, aby člen poroty bol akoukoľvek formou osobne zúčastnený na súťažnom titule (ako autor, interpret, realizátor, editor a pod.).

Členovia odbornej poroty festivalu

 

Tajomníčka odbornej poroty

Alena Rumanovská, RTVS

Členovia detskej poroty festivalu

Detská porota je zložená zo 45 detí - žiakov základných škôl Piešťan a okolia.

Tajomníčky detskej poroty

Veronika Dianišková, Rozália Vlasková / redaktorky Rádia Junior, RTVS
Kristína Stankovičová / poslucháčka 1. ročníka VŠMU

Newsletter
Detská knižnica