Zuzana Drtinová Vojtíšková

Zázračný oriešok / Zázračný oriešok 2018 / Festivalová porota / Zuzana Drtinová Vojtíšková

Divadelná a rozhlasová dramaturgička, editorka, redaktorka

Je absolventkou Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU v Prahe. Od roku 1998 pracuje v Českom rozhlase, kde pripravuje literárno-dramatické programy pre programové série Hajaja, Četba na pokračování, Nedělní pohádka, Hra pro děti a jejich rodiče a ďalšie. V rokoch 2006 - 2013 pôsobila ako dramaturgička v Divadle Lampion Kladno, kde v spolupráci s rôznymi režisérmi a výtvarníkmi pripravila 32 inscenácií pre deti (spolupracovala napr. s režisérmi Arnoštom Goldflamom, svetoznámym mímom Jiřím Bilbom Reidingerom, Belou Schenkovou, Petrom Vodičkom a ďalšími). Takisto sa spolupodieľala na vzniku dokumentárnych filmov režiséra Jana Hoška s názvom Oblasti ptačí a lidské aneb Natura paradoxa a Pražský čas. Je dramaturgičkou filmu Pavla Kosatíka Hovory s TGM. Inscenácia O Nosáčovi, ktorá vznikla v spolupráci s režisérkou Belou Schenkovou a výtvarníčkou Barkou Zichovou, získala v roku 2012 divácku cenu Vojty Šálka na festivale Dítě v Dlouhé. V roku 2013 pripravila ako odborná editorka knihu Živé dědictví loutkářství. V roku 2015 iniciovala a dramaturgicky sa podieľala na vzniku česko-nórsko-islandského projektu Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky. Editorsky pripravila knihy Živé dědictví loutkářství a Problematika režie a dramaturgie ve specifické divadelní skupině.  Ako lektorka sa zúčastňuje rôznych divadelných festivalov a prehliadok, odborné recenzie a články publikuje v divadelných časopisoch a Týdeníku Rozhlas.

Newsletter
Detská knižnica