Ivan Andrejevič KRYLOV (1769 - 1844)

Bájkar, dramatik, novinár

Pochádzal z chudobnej dôstojníckej rodiny. Od ôsmich rokoch živil po smrti otca matku a súrodencov z platu kancelárskeho poslíčka. Nikdy nedosiahol vyššie školské vzdelanie, avšak získal široký rozhľad ako samouk. Väčšinu svojho života bol zamestnaný ako knihovník. Svoju literárnu činnosť zahájil satirickými článkami. Na prelome 80. rokov vydával vlastné satirické časopisy, tie však boli čoskoro zakázané. Venoval sa aj lyrike, ale svetovú slávu mu priniesli bájky, ktorých od roku 1809 vytvoril okolo dvoch stoviek. Kritizujú nielen zlé ľudské vlastnosti, ale majú predovšetkým sociálny podtext – nastavujú zrkadlo vtedajšej ruskej spoločnosti, cára nevynímajúc. Ich forma vychádza z ľudových postáv, z hovorovej reči, využíva ľudové príslovia a porekadlá. Námetovo možno jeho bájky rozdeliť na sociálne (Vlk a baránok), politické (Vlk v psinci, Výchova leva), filozofické (Záhradník a filozof) a mravoučné (Sviňa pod dubom, Osol a slávik). Mnohé z jeho veršov zľudoveli a svojím obsahom sú aktuálne dodnes. Výber z bájok Ivana Andrejeviča Krylova vyšiel v slovenčine v preklade Jána Štrassera s ilustráciami Adolfa Borna pod názvom Sviňa a iné bájky.

Späť
Newsletter
Detská knižnica