Ján KURINEC (1983)

Výtvarník, ilustrátor

Vyštudoval Výtvarnú výchovu a pedagogiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2007 pôsobí ako učiteľ na Súkromnej ZUŠ - Ateliéri Médea v Nitre. Vo svojej tvorbe sa venuje predovšetkým kresbe. Je autorom ilustrácií ku knihám Karpatské povesti, Povesti z Pohronia (Peter Urban), Básně (Josef Kasal), Adalbertov denník (Angela Nanettiová) Hontiansko-novohradské povesti, príhody a zbojnícke piesne (Ján Mäsiar), Tvorivosť – cesta k rozvoju osobnosti (Vladimíra Čavojová, Klaudia Danišková). spolupracoval i s českým vydavateľstvom Albatros, pre ktoré ilustroval publikácie Loupežníci (v dvoch jazykových mutáciách - čeština-nemčina) od nemeckého autora Frederika Schillera, Carmen od Prospera Mérimée a viacero ďalších kníh. Je členom Asociácie ilustrátorov.

Späť
Newsletter
Detská knižnica