Ľuboslav PAĽO (1968)

Maliar, ilustrátor, divadelný a scénický výtvarník, pedagóg, autor ceny Zázračný oriešok 2004

Je absolventom Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove a Oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie prof. Dušana Kállaya na VŠVU v Bratislave. Po ukončení štúdia absolvoval študijný pobyt v Paríži (Cité Internationale des Arts). Autor sa venuje voľnej tvorbe, grafike a knižnej ilustrácii. Ilustračnú tvorbu vystavoval nielen doma, ale aj v rôznych krajinách sveta. Ilustroval viac ako 30 kníh - Tuláčik a Klára (Erik Jakub Groch), Slovenské povesti (Jozef Cíger Hronský), Muž, ktorý sadil stormy (Jean Giono), Podivuhodné príbehy siedmich morí (Ján Uličiansky), Haló, haló, pani Mačka! (Ľuboslav Paľo), Už dočiahnem na kľučku (Jana Šimulčíková). Niektoré z nich boli preložené a publikované vo Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, U.K., Francúzsku, Fínsku, Poľsku, Argentíne, Mexiku, Južnej Kórei, Japonsku a získali viacero ocenení doma aj v zahraničí (opakovane v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska, Zlaté jablko BIB 2005, Cena Ľudovíta Fullu 2008, Bienále ilustrácií Oita v Japonsku). Autor spolupracuje aj so zahraničnými vydavateľmi, predovšetkým so švajčiarskym vydavateľstvom Bohem Press. Jeho najnovším dielom je hravá obrázková knižka pre predškolákov a najmenších školákov Kde je Afrika? (2013), ktorú napísal aj ilustroval. V súčasnosti pôsobí pôsobí ako pedagóg na VŠVU, kde vyučuje teóriu a prax ilustrovanej knihy.

Späť
Newsletter
Detská knižnica