Naďa ULIČNÁ - JURKEMIK

Režisérka, scenáristka, herečka

Vyštudovala bábkarskú réžiu. Už počas štúdia napísala a zrežírovala niekoľko rozprávok na pôde školy i v Bratislavskom bábkovom divadle. Pôsobila ako herečka (aj v dabingu), za absolventské predstavenie na motívy diela F.G. Lorcu s názvom Krvavá svadba bola nominovaná na Divadelné dosky v kategórii Objav roka. Je autorkou rozhlasových rozprávok Mahuliena a Čertov kamarát.  

Newsletter
Detská knižnica