Edward Hagerup GRIEG (1843 – 1907)

Zázračný oriešok / Zázračný oriešok 2010 / Súťažné tituly / Edward Hagerup GRIEG (1843 – 1907)

Nórsky hudobný skladateľ

Je zakladateľom nórskej národnej hudby. Vo svojej tvorbe vychádza z národných tradícií Nórska. Bol veľkým romantikom, čo  poznať z každej jeho skladby, z ktorej vyviera láska k vlasti a láska k prírode. V jeho tvorbe sa mieša severská melanchólia s drsným vzdorom a energiou. Napriek tomu, že nevytvoril nijaké monumentálne dielo,  napríklad operu alebo symfóniu, jeho drobné skladby v žánri komornej hudby predstavujú výnimočný prínos. Skomponoval aj niekoľko rozsiahlejších hudobných skladieb, z ktorých sú najznámejšie scénické diela, najmä suity: (Sigurd Jorsalfar, Peer Gynt, podľa predlohy Henrika Ibsena). V súčasnosti je takmer zabudnutým autorom, aj keď niektoré jeho skladby (koncert pre klavír a orchester a-mol, V sieni jaskynného kráľa, Ráno) sú častým repertoárom v rozhlase a patria do zlatého fondu klasickej hudby.

Newsletter
Detská knižnica