Ján MILČÁK (1935)

Prozaik, dramatik, básnik

Patrí ku generácii spisovateľov, ktorí svoje literárne prvotiny publikovali v časopise Mladá tvorba. Mladých autorov spájalo literárne novátorstvo a otvorenosť voči domácim a zahraničným vplyvom. Jeho dramatickú i prozaickú tvorbu charakterizuje „filozoficko-symbolické“ ladenie textov. V 70. rokoch sa etabloval ako tvorca rozhlasových hier pre dospelých a mládež a rozhlasových rozprávok pre deti (Sprievod anjelov, Rozprávka o strome, Barokové oblaky, Oblačný starec). Okrem rozhlasovej dramatickej tvorby píše aj  divadelné hry (Majster, Plátno) a  krátke prózy pre dospelých (Deväť poviedok, Rosa canina).  Jeho dominantným záujmom je literatúra pre deti. Napísal niekoľko rozprávkových kníh (Zo štyroch kapsičiek, Rozprávka o Marianke, Chlapec Lampášik, Zuzanka a pán Odilo, Rozprávkový vláčik, Vodník Kalambus a čertík Bubulo, Jakub s veľkými ušami). Svet jeho rozprávok je naplnený hravosťou a fantázijnosťou, charakteristickou  pre detské vnímanie. Absurdita s mystifikáciou sa prirodzene prelínajú s realitou a vytvárajú ozvláštnený, poetický obraz skutočnosti.

Newsletter
Detská knižnica