Pavol DOBŠINSKÝ (1828 – 1885)

Zázračný oriešok / Zázračný oriešok 2010 / Súťažné tituly / Pavol DOBŠINSKÝ (1828 – 1885)

Evanjelický kňaz, redaktor, rozprávkar

Pôsobil ako profesor na lýceu v Banskej Štiavnici, kde redigoval a vydával „časopis pre krásne umenie a literatúru“ Sokol. Už ako študent písal básne v duchu štúrovskej poézie a prekladal diela mnohých literárnych velikánov (Mickiewicz, Byron, Shakespeare). Pod vplyvom Jána Francisciho sa začal venovať zbieraniu, skúmaniu, úprave a vydávaniu ľudovej slovesnosti. V rokoch 1858 – 1861 vydal šesť zošitov ľudových rozprávok pod názvom Slovenské povesti. Pod jeho redakčným vedením vyšli v Matici slovenskej v roku 1871 dva zväzky Zborníka slovenských národných piesní, povestí, prísloví, porekadiel, hádok, hier, obyčají a povier, do ktorých vstúpil aj autorsky. V roku 1880 vyšla Dobšinskému autorská kniha Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské. Tvorivým vrcholom autorovej celoživotnej práce je osem zväzkov diela Prostonárodné slovenské povesti (1880 – 1883), ktoré sú základným dielom slovenskej folkloristiky a v ďalších úpravách a obmenách sa vydávajú dodnes.

Newsletter
Detská knižnica