Ján ULIČIANSKY (1955)

Dramatik, prozaik, dramaturg, režisér, pedagóg

Predstaviteľ modernej slovenskej rozprávky. Venuje sa takmer výhradne tvorbe pre deti. Dieťa chápe ako rovnocenného partnera, približuje a oživuje mu známe veci, ktoré odieva do čarovného rozprávkového šatu. Rozprávkový výmysel originálne spája s realitou. Píše nielen prózu (Adelka Zvončeková, Snehuliacke ostrovy, Máme Emu, Veverička Veronka, Drak Plamienok, Pán Prváčik, Podivuhodné príbehy siedmich morí, Čarovný chlapec, Tri hádanky (o bábkovom divadle), Štyria škriatkovia a víla, Malá princezná,  Rozprávky z palety - spoluautor), ale aj scenáre divadelných hier (Čáry máry fuk, Radúz a Ľudmila, Bohatier Kremienok, Veveričky, Ostrov objavov, Kocúr na kolieskových korčuliach),  rozhlasových hier (Tik Tak, Peter Kľúčik, Pán Áčik) a televíznych seriálov (Snehuliacke rozprávky, Máme Emu, Hrdinovia siedmich morí).  Pôsobí ako pedagóg na VŠMU, režisér, dramaturg hier pre deti a mládež.

Newsletter
Detská knižnica