Lenka ROŽNOVSKÁ (1972)

Spisovateľka, pedagogička

Je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyštudovala odbor jazyk český – občianska výchova. Učí na Strednej pedagogickej škole a Strednej zdravotníckej škole v Odrách. Je autorkou rozprávok pre deti, kltoré vychádzajú na pokračovanie v časopise Sluníčko, ako aj knižne (, Panenka Bára, Strašidýlko z aktovky, Mobilmánie v pohádkové říši, Strašidelná škola…) Spolupracuje aj s knižnicami, je autorkou viacerých projektov (Čtení pro kočku, ale taky pro psa, Šikulíci píší knihu, Indiánské nocování), cieľom ktorých je prehĺbiť čitateľské kompetencie u detí mladšieho školského veku.

Newsletter
Detská knižnica