Akademický maliar, ilustrátor, grafik, sochár

Študoval na Vysokej škole pedagogickej a Vysokej škole výtvarných umení. Venuje sa maľbe, voľnej a úžitkovej grafike, sochárstvu, dizajnu, knižnej ilustrácii, kreslenému filmu a monumentálnej tvorbe. Debutoval ako ilustrátor knižky Ľubomíra Feldeka – Hra pre tvoje modré oči (1958). Ilustroval viac ako 250 kníh a vytvoril približne 200 logotypov (napr.: Konto nádeje, Mladé letá, BHS, BIB, SNG a mnohé ďalšie.). Zaslúžil sa o vznik Bienále Danuvius a Bienále ilustrácií Bratislava. Jeho diela mohli vidieť návštevníci galérií v rôznych krajinách sveta (Kuba, Japonsko, Čína, Francúzko, Nemecko, USA). Za svoju tvorbu získal niekoľko významných ocenení, a to nielen doma, ale i v zahraničí: Zlatý orol za ilustrácie k Aristofanovej Lýsistrate (Nice, 1972), Cena ministra kultúry (Najkrajšia kniha roka 1975, 1979, 1994), Plaketa BIB za knihy Márie Ďuríčkovej Dunajská kráľovná a Biela kňažná(1973, 1977), Európska cena za ilustrácie ku knihe Márie Ďuríčkovej Zlatá brána (Univerzita v Padove, 1977), Cena Ľudovíta Fullu (1979), cena IBA za knižku Miroslava Válka Veľká cestovná horúčka (Lipsko, 1982), Zlatá medaila IBA (Lipsko, 1989), Cena primátora Bratislavy (2001), Rad Ľudovíta Štúra I. triedy (2001).

Newsletter
Detská knižnica