Integračné programy

Naša činnosť / Integračné programy

Už niekoľko rokov sa systematicky venujeme programom integrácie zdravých a znevýhodnených detí, mládeže a dospelých. Našim cieľom je prezentovať schopnosti, tvorivosť a zručnosti rôzne zdravotne znevýhodnených, pri príprave a realizácií podujatí vytvárať priestor pre bezprostredné stretnutia zdravých a handicapovaných, ich vzájomné spoznávanie a komunikáciu. Aj takýmto spôsobom chceme napomáhať k búraniu informačných bariér a predsudkov, ktoré stále pretrvávajú aj v dnešnej modernej spoločnosti. Našou veľkou prednosťou sú aj naše špeciálne priestory s bezbariérovým prístupom: Herňa pre zdravé a postihnuté deti (1993) a Počítačová učebňa pre zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných (2005).

V rámci projektu BEZBARIÉROVÉ KORZO sme pripravili množstvo podujatí pre tieto deti i dospelých, pravidelne spolupracujeme so špeciálnymi školami na území mesta i regiónu.

20130911134225411 0004
20130729071519288 0011
20130729071519288 0012
20130729071519288 0013
20130729071519288 0014
20130911134225411 0001
20130911134225411 0002
20130911134225411 0003
20130911134225411 0005
20130911134225411 0006
20130911134225411 0007
20130911134225411 0008
20130911134225411 0009
20130911134225411 0010
20130911134225411 0011
20130911134225411 0012
Detská knižnica