Navštívili nás

Piešťanská knižnica rok čo rok organizuje živé stretnutia a besedy, na ktoré pozýva nielen spisovateľov, maliarov a hercov, ale aj celú plejádu vynikajúcich odborníkov z najrozličnejších odvetví spoločenského života. Takmer každý súčasný spisovateľ či ilustrátor tu zanechal svoju pečať i pozitívne posolstvo plynúce z jeho tvorby.

 

Detská knižnica