Reste von Piestany und Umgebung

Región a odkazy / Merkwürdigkeiten
Nur Sehenswürdigkeiten beginnend mit dem Buchstaben:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Alle
  Jednoloďové pozdĺžne kostolíky s kvadratickou alebo polvalcovou svätyňou, na východe a na západe často s emporou aj s...
  Dedina vznikla spojením Horných a Dolných Dubovian. Prvý krát sa spomína v roku 1278 ako terra Losonc. Už v spomenutom...
  S obcou sa stretávame prvý raz v historických prameňoch v roku 1348 pod názvom Duchreuy a v roku 1352 vo forme...
  Archeologický výskum tu odkryl základy kostola - rotundy s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou. Dĺžka kostolíka bola...
  Dal ho postaviť roku 1802 Jozef Erdödy a murárske práce urobili majstri z Hlohovca pod vedením Šimona Lehnera. Hlavným...
  Das weitläufige, ebenerdige Objekt mit einem U-förmigen Grundriss, eingesetzt in eine Straßenlinie an der Ostseite des...
  Die einschiffige, in ihrer Gestalt neugotische Kirche wurde nach einem Entwurf von J. Krátky im Jahre 1905 erbaut. Das...
  Ďalším pamiatkovým komplexom v Hlohovci je kláštor františkánov a kostol Všetkých svätých na Komenského ulici.Kláštor...
  Podľa neskoršieho prepisu jednej listiny z r. 1226 uhorský kráľ Ondrej II. daroval obec Ivánkovi z rodu...
  Die ehemalige städtische Schule des J.G. Masaryk wurde im Jahre 1926 im Stil der Neurenaissance errichtet, nach einem...
  Dosiaľ najväčšie známe spoločensko - hospodárske centrum ľudu kalendenberskej kultúry - kultúra staršej doby železnej (...
  Pri farskom kostole sv. Michala archanjela v Hlohovci, južne od presbytéria stojí baroková kaplnka sv. Anny. Sakrálnu...
  V centre hlohovského námestia stojí významná pamiatka, farský kostol sv. Michala archanjela. Jeho začiatky, podľa...
  Der Weg durch den ausgedehnten, sich allmählich erhebenden englischen Park, in dem man das Gebäude eines Empirtheaters...
  Prvá písomná zmienka o kostole sv. Petra v Hlohovci je obsiahnutá v listine nitrianskej kapituly z roku 1297. Ide...
  Zachovali sa zaujímavé údaje o začiatkoch špitála v zemepanskom meste Hlohovci, ktoré zaznamenalo v priebehu 14....
  Der so genannte alte, römisch-katholische Friedhof, dessen älteste Grabsteine aus dem 19. Jahrhundert stammen, wird bis...
  Das Objekt wurde auf die Initiative des Kurarztes F. E. Scherer hin, im Jahre 1863, nach einem anonymen Entwurf erbaut....
  Seine romantische, historisierende Gestalt erhielt das Objekt Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals wurde die in der...
  Kulturdenkmal. Das Objekt wurde im Jahre 1912 nach einem Entwurf der Architekt Richard Scheibner errichtet. Das...
  Vorgeschlagen zur Eintragung in die Liste der Denkmäler der Modernen Bewegung. Die zwei benachbarten...
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>
Resultate ab 22 bis 42 von 175
Newsletter
Detská knižnica