Tip pre malých astronómov

Všetkým malým milovníkom astronómie dávame do pozornosti nevšednú knižku popredného českého popularizátora tejto vednej disciplíny, dlhoročného riaditeľa pražského observatória a svetovo uznávaného kartografa Antonína Rükla (1932-2016) s názvom Mesiačik u krajčíra (Aventinum, 2016). Pomôže im napríklad lepšie pochopiť nielen jednotlivé fázy Mesiaca či vznik zatmenia, ale stručne ich zasvätí aj do jeho výskumu.
Detská knižnica