Tip pre spáčov i ranostajov

Všetkým tým, ktorí si radi pospia či naopak, radšej vstávajú zavčasu, dávame do pozornosti krásny výber básničiek známych slovenských a českých básnikov s názvom Uspávanky/Prebúdzanky (Buvik, 2016), ktorý zostavila Mária Števková editorka a šéfredaktorka vydavateľstva Buvik. Výber je doplnený jemnými ilustráciami – ich autorkou je ilustrátorka a výtvarníčka Maja Dusíková.
Detská knižnica