Zaži si svoju knižnicu

Video / Zaži si svoju knižnicu

Mestská knižnica v Piešťanoch oslavuje 95 rokov od svojho založenia. 22. júla 1919 sa obecná rada rozhodla založiť verejnú obecnú knižnicu vyčlenením sumy 60 halierov zo svojho rozpočtu na jedného obyvateľa ročne. V roku 1925 bola otvorené Obecná verejná knižnica v novej budove Štátnej meštianskej školy Tomáša Garrigua Masaryka, dnešné gymnázium Pierra de Coubertina. 7. apríla 1988 bola slávnostne otvorená novopostavená budova knižnice na Školskej ulici, postavenej podľa projektu Ing. arch. Bohuslava Perneckého a Ing. arch. Marianny Bogyovej (Boďovej). V rokoch 2011-2012 knižnica prešla rozsiahlejšou rekonštrukciou a získala nový šat. Predstavitelia mesta si uvedomujú vzdelávaciu, ale i reprezentatívnu funkciu knižnice. Výdatne podporujú jej modernizáciu, aby dôstojne reprezentovala mesto, v ktorom sa stretáva takmer celý svet. Toto výročie si budeme pripomínať po celý rok rôznymi podujatiami.

Tak, OSLAVUJTE S NAMI!

Newsletter
Detská knižnica