Ľubomír FELDEK (1936)

Básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ, publicista, organizátor literárneho života

Absolvoval štúdium slovenčiny na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Pôsobil  ako redaktor vo vydavateľstve Mladé letá a vedúci redaktor oddelenia pôvodnej a prekladovej poézie vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Knižne debutoval v roku 1961 zbierkou Jediný slaný domov. Z diela: Hra pre tvoje modré oči, Zelené jelene, Zlatúšik, Modrá kniha rozprávok, Zelená kniha rozprávok, Veľká kniha európskych rozprávok, Dvere do rozprávok, Princ a večernica a ďalšie. Za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení: Cenu Ivana Krasku, titul Zaslúžilý umelec, Cenu pre najvýznamnejšie osobnosti Slovenska – Krištáľové krídlo, Cenu ministra kultúry SR.

Newsletter
Detská knižnica