Pavol DOBŠINSKÝ (1828 - 1885)

Evanjelický kňaz, redaktor, rozprávkar

Študoval filozofiu a teológiu na lýceu v Levoči. Pôsobil ako evanjelický farár a pedagóg, editor časopisu Sokol. Venoval sa písaniu poézie i jej prekladom (Byron, Mickiewicz, Shakespeare, Rousseau), literárnej kritike, publicistike, folkloristike. Zostavil šesť zošitov ľudových rozprávok pod názvom Slovenské povesti, dva zväzky Zborníka slovenských národných piesní, povestí, prísloví, porekadiel, hádok, hier, obyčají a povier, Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské (ako autor) a osem zväzkov Prostonárodných slovenských povestí (1880 – 1883).

Newsletter
Detská knižnica