Samuel CZAMBEL (1856 – 1909)

Jazykovedec, prekladateľ, filológ

Študoval filológiu v Pešti, Viedni a v Prahe. Pracoval ako prekladateľ a redaktor Slovenských novín. Venoval sa jazykovednej práci a vydal celý rad jazykovedných štúdií a prác. Patrí k najvýznamnejším zberateľom slovenských ľudových rozprávok. Z diela: Slovenský pravopis (1890), Rukoväť spisovnej reči slovenskej (1902),  Slovenské ľudové rozprávky (2013), Slovenské ľudové rozprávky II (2013).

Newsletter
Detská knižnica