Výstavné projekty knižnice a ich sprievodné aktivity

Naša činnosť / Výstavné projekty knižnice a ich sprievodné aktivity

Pre svojich návštevníkov pravidelne pripravujeme mnohé výstavné projekty. Priestory knižnice umožňujú prezentovať či už veľké reinštalácie interaktívnych výstav určených pre deti, pripravované najmä v spolupráci s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave, cez výstavné projekty fotografií, ilustrácií, výtvarných prác detí, po dokumentačno-informačné a tematické výstavy kníh. Súčasťou viacerých výstavných projektov sú sprievodné podujatia vo forme informačných hodín alebo tvorivých dielní. Prostredníctvom týchto aktivít intenzívne spolupracujeme s materskými a základnými školami, ZUŠ, centrami voľného času a špeciálnymi školami, s cieľom sprostredkovať deťom komunikáciu s vystavenými dielami a formovať kladný vzťah k inštitúcii, na základe ktorého sa budú do knižnice opakovane vracať. Sme spoluorganizátormi a partnermi viacerých celoslovenských výstavných projektov a putovných výstav.

Newsletter
Detská knižnica