Počas mesiacov máj – jún 2016 priestory knižnice oživila výstava prác študentov oddelenia ilustrácie VŠVU v Bratislave, ktoré vytvorili pod vedením pedagóga a ilustrátora Ľuboslava Paľa. Výstava s názvom Slniečko predstavila výsledky spoločného projektu Literárneho informačného centra, redakcie časopisu Slniečko a bratislavskej VŠMU. Študenti odprezentovali svoje návrhy na obálku a dvojstránku tohto obľúbeného mesačníka pre deti.

Newsletter
Detská knižnica