Inkubátor ilustrácie

Niekoľkoročná spolupráca so Školou umeleckého priemyslu J. Vydru v Bratislave pokračovala v dňoch 10.4.2019 - 25.6.2019 výstavou prác študentov odboru Propagačnej grafiky s názvom INKUBÁTOR ILUSTRÁCIE, ktorý naznačuje, že išlo o prehliadku vývoja mladých ilustrátorov a grafikov počas štúdia na škole. Výstavu tvorilo 85 študentských prác od prvého ročníka až po maturitné projekty – kresby, maľby, koláže, ilustrácie a knižné projekty.

Počas výstavy sa v Mestskej knižnici mesta Piešťany konali workshopy pre mladých návštevníkov, ktoré viedli pedagógovia odboru Pavla ŠoltisováDávid Marcin spoločne so študentmi. V rámci podujatí si návštevníci knižnice mohli vytvoriť prebaly obľúbenej knihy Márie Ďuríčkovej, či nakresliť si svoj vlastný komiks, inšpirovaný tvorbou významnej slovenskej spisovateľky Márie Ďuríčkovej.

Výstava bola sprievodným podujatím festivalu detskej literatúry Zlatá priadka Mária Ďuríčková, realizovaného pri príležitosti 100. výročia narodenia tejto významnej spisovateľky, editorky a zberateľky ako súčasť projektu Stretnúť knihu každý deň VII. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Newsletter
Detská knižnica