Strapoškove veselé farbičky

Súborná výstava akademickej maliarky Aleny Wagnerovej, súčasnej slovenskej ilustrátorky detských kníh i časopisov Zornička, Včielka a Slniečko. Autorka pripravila pre deti zaujímavú tvorivú dielňu Strapoškove maľomienky, čo dešifrovane znamená maľovanie na kamienky. Okrem tvorivej dielne sa počas výstavy uskutočnila pútavá beseda s Dr. Ľubou Kepštovou, redaktorkou literárneho časopisu pre deti Slniečko, krst "prvej knihy pre prvákov tretieho tisícročia" z tvorby slovenských autorov Na prváckom kolotoči z vydavateľstva. Mladé letá a na vernisáži deťom zaspievala aj Patrícia Jariabková, redaktorka Slovenskej televízie.

Newsletter
Detská knižnica