Nový východ Slniečka

Výstava zobrazujúca súťažné návrhy na nový grafický layout, hlavičku a logo časopisu Slniečko. Najstarší slovenský mesačník pre deti, ktorý vychádza od roku 1927, je určený žiakom 1. - 5. ročníka základných škôl a svojím obsahom sa zameriava na prezentáciu kvalitnej literárnej produkcie a umeleckej ilustrácie pre deti. Súťaž výtvarných návrhov zorganizovalo Literárne informačné centrum v spolupráci s Asociáciou ilustrátorov s cieľom dať Slniečku novú vizuálnu podobu. Na výstave sa predstavili profesionálne dizajnérky Katarína Czikorová, Martina Rozinajová, študenti Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU pod vedením Ondreja Gavaldu a autori víťazných návrhov Andrej Čanecký a Jakub Dušička. Výstava sa uskutočnila v roku 2013 ako sprievodné podujatie celoslovenskej ilustrátorskej konferencie PIKTO 13.

Newsletter
Detská knižnica