Biela kňažná Mária Ďuríčková

Pri príležitosti 100. výročia narodenia „kráľovnej detskej literatúry“ - Márie Ďuríčkovej si návštevníci našej knižnice mohli od 24.6.2019 – 7.10.2019 pozrieť výstavu Biela kňažná Mária Ďuríčková. Výstava bola jednou z najvýraznejších, najrozsiahlejších a vizuálne najsilnejších foriem prezentácie jej diela. Súčasťou výstavy boli veľkoplošné ilustrácie významných slovenských výtvarníkov, ktorí ilustrovali texty tejto „kráľovnej detskej literatúry“- ilustrátora, maliara, grafika a dizajnéra Miroslava Cipára, ilustrátora a knižného grafika Petra Cpina, ilustrátora a scénického výtvarníka Vladimíra Krála, ilustrátorky a karikaturistky Boženy Plocháňovej, ilustrátora a scénografa Petra Čisárika, ilustrátora, maliara a grafika Petra Uchnára, ilustrátorky a akademickej maliarky Oľgy Bajusovej, ilustrátora a grafika Bystríka Vanča, ilustrátora, maliara a grafika Petra Kľúčika, maliarky a ilustrátorky Vlasty Baránkovej, ilustrátorky a dizajnérky Heleny Zmatlíkovej. Súčasťou výstavy boli i profily a portréty tvorcov ilustrácií, fotografie z podujatí Márie Ďuríčkovej, výstava jej najznámejších kníh a sprievodné podujatia vo forme komentovaných prehliadok, literárno-výtvarných workshopov, zážitkových čítaní.

Na vernisáži výstavy sa zúčastnili súčasní ilustrátori a vydavatelia diel Márie Ďuríčkovej, ale aj ďalší vzácny hosť - Ján Masaryk, syn Márie Ďuríčkovej, ktorý si s nami zaspomínal na túto výnimočnú osobnosť.

Výstava bola sprievodným podujatím festivalu detskej literatúry Zlatá priadka Mária Ďuríčková, realizovaného pri príležitosti 100. výročia narodenia tejto významnej spisovateľky, editorky a zberateľky ako súčasť projektu Stretnúť knihu každý deň VII. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Newsletter
Detská knižnica