Miroslav Regitko: ilustrácie a karikatúry

Naša činnosť / Výstavné projekty knižnice a ich sprievodné aktivity / Miroslav Regitko: ilustrácie a karikatúry

Počas troch aprílových týždňov roku 2015 výstavné priestory knižnice ožili pestrými ilustráciami z tvorby známeho slovenského výtvarníka Miroslava Regitka. Všestranný umelec pochádzajúci zo Šale je ilustrátorom mnohých kníh a učebníc pre deti, ale aj autorom komiksov či tvorcom postavičky Fifíka - maskota rovnomenného časopisu pre deti. Na výstave v piešťanskej knižnici predstavil svoju bohatú ilustračnú tvorbu, ako aj umelecké karikatúry rôznych známych i neznámych osobností. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 8. apríla 2015 za účasti autora a svojím vystúpením ju spestrili členovia divadelného súboru Materinky zo Šale, pre ktoré Miroslav Regitko vytvoril viacero výtvarných návrhov na scénu, kulisy, kostýmy, plagáty a pod. Počas trvania výstavy ilustrátor zavítal do knižnice aj na besedu, kde spolu so spisovateľom Romanom Bratom, predstavili deťom svoje spoločné knihy. Na besedu nadviazala aj tvorivá dielňa s ilustrátorom.

Newsletter
Detská knižnica