V dňoch  10. 4. - 10. 5. 2017 sa v mestskej knižnici uskutočnila výstava študentov Oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie VŠVU v Bratislave. Predstavené projekty boli výsledkami ich semestrálnych prác a predstavili rôznorodé autorské prístupy predstaviteľov najmladšej ilustrátorskej generácie. Študenti pracovali pod pedagogickým vedením  prof. Dušan Kállaya, akad. mal., Mgr. art. Kristíny Hečkovej a doc. Mgr. art. Ľuboslava Paľa, ArtD. Výstava bola sprievodným podujatím 34. ročníka festivalu Dni detskej knihy. 

Newsletter
Detská knižnica