Povesti Dunajskej kráľovnej

Pri príležitosti 100. výročia narodenia jedinečnej slovenskej autorky a zberateľky slovenských ľudových povestí Márie Ďuríčkovej vyhlásila začiatkom roka 2019 Mestská knižnica mesta Piešťany spolu s partnermi (Literárne informačné centrum, časopis Slniečko, Vydavateľstvo Buvik, SPN – Mladé letá, Ikar, Vydavateľstvo Matice slovenskej) celoslovenskú výtvarnú súťaž. Témou súťaže bolo ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť obľúbenú povesť Márie Ďuríčkovej. Do súťaže bolo celkovo zaslaných 1165 detských prác zo 144 škôl. Výtvarné práce hodnotila odborná porota zložená z ilustrátorov a výtvarníkov: Kristína Šimková, držiteľka Ceny Ľudovíta Fullu, Bystrík Vančo, Kristína Kubáňová a Dávid Soboň.

Výstavu ocenených prác detí z celoslovenskej výtvarnej súťaže venovanej 100. výročiu narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej si návštevníci našej knižnice mohli pozrieť od 13. 06. 2019 - 15. 08. 2019. Tu však naša výstava nekončila, ale putovala ďalej do Městskej knihovny v Praze, kde bola pre návštevníkov knihovny k dispozícií od 27. 08. 2019 - 30. 09. 2019.

Newsletter
Detská knižnica