Neodíď nám, rozprávočka...

V dňoch 20. 5. - 31. 8. 2016 sa v priestoroch mestskej knižnice uskutočnila výstava víťazných detských prác z celoslovenskej výtvarnej súťaže pri príležitosti 90. výročia rozhlasovej rozprávky. Súťaž vyhlásila mestská knižnica v spolupráci s Literárnym informačným centrom – časopisom Slniečko, vydavateľstvom Buvik a RTVS. Deti mali za úlohu ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť svoj obľúbený príbeh, rozprávku alebo povesť. Slávnostná vernisáž výstavy spojená s odovzdávaním cien sa uskutočnila počas IX. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe.Newsletter
Detská knižnica