SLOVAK PRESS PHOTO 2018

Od 19. februára do 31. marca 2019 si návštevníci knižnice mohli prezrieť vystavené víťazné  a ocenené fotografie, ktoré vzišli zo 7. ročníka rovnomennej súťaže novinárskej fotografie. Medzi súťažnými prácami dominovali témy celospoločenských protestov na Slovensku a ich dôsledky na slovenskú politickú scénu, aktuálne problémy životného prostredia, viacero fotografov sa zameriavalo na sociálne problémy doma i v zahraničí. Medzi najsilnejšie patril Dlhodobý dokument, ale aj Príroda a životné prostredie či klasické žurnalistické kategórie Aktualita a Reportáž. Najpočetnejšie boli zastúpené kategórie Dlhodobý dokument a mladí fotografi do 25 rokov. Absolútnym víťazom 7. ročníka súťaže Slovak Press Photo a držiteľom ceny Grand Prix za najlepšiu fotografiu sa stal Tomáš Benedikovič. Výstava bola realizovaná v spolupráci s Rotary Clubom Piešťany a jej časť bola zároveň inštalovaná v priestoroch Piešťanského informačného centra (do 23. marca 2019).

Newsletter
Detská knižnica