Otvorte, kozliatka, beží k vám Alžbetka!

Naša činnosť / Výstavné projekty knižnice a ich sprievodné aktivity / Otvorte, kozliatka, beží k vám Alžbetka!

Výstava Otvorte, kozliatka, beží k vám Alžbetka predstavuje divákom dva knižné tituly určené deťom – knihu Vianočné mystérium nórskeho autora Josteina Gaardera a nový edičný počin vydavateľstva Buvik – knihu Kozliatka, ktorá obsahuje dve rozprávky – klasickú o neposlušných kozliatkach od Márie Rázusovej-Martákovej a modernejšiu verziu o kozliatkach poslušných od Jaroslavy Blažkovej. Obe knižky ilustroval etablovaný slovenský výtvarník a ilustrátor Vlado Král a výstava predstavuje originály ilustrácii a vybrané dvoj a trojrozmerné objekty, ktoré sprevádzajú diváka príbehmi oboch kníh. Súčasťou výstavy je aj kvíz – pracovný list pre deti, ktorý pripravila literárna vedkyňa a pedagogička Timotea Vráblová. Výstava priestorových ilustrácií vznikla v spolupráci s BIBIANOU, Medzinárodným domom umenia pre deti.

Autorom výtvarno- priestorového riešenia výstavy je Vlado Král. Realizácia: Juraj a Ondrej Žilinčárovc.

Newsletter
Detská knižnica