Európske rozprávky

Počas festivalu Dni detskej knihy v apríli 2017 pripravila knižnica v  v priestoroch Centra voľného času Drahovce výstavu ľudových rozprávok národov žijúcich v krajinách Európskej únie. Výstava predstavila vyše 100 najreprezentatívnejších titulov zo zbierok knižnice BIBIANY spolu s  rozprávkovými ilustráciami, za ktoré ich autori získali ocenenie na niektorom z podujatí organizovaných BIBIANOU (Bienále ilustrácií Bratislava, Najkrajšie knihy Slovenska, Čestná listina IBBY). Výstava vznikla pri príležitosti Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Newsletter
Detská knižnica