ILUSTRÁTORSKÝ OLYMP - držitelia najvyšších ocenení Bienále ilustrácií Bratislava v polstoročnej retrospektíve

Naša činnosť / Výstavné projekty knižnice a ich sprievodné aktivity / ILUSTRÁTORSKÝ OLYMP - držitelia najvyšších ocenení Bienále ilustrácií Bratislava v polstoročnej retrospektíve

Počas novembra 2015 sme v spolupráci s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti zrealizovali výstavu, ktorá predstavila diela nositeľov dvoch najvyšších ocenení Bienále ilustrácií Bratislava (Grand Prix BIB a Zlaté jablko BIB) v päťdesiatročnej retrospektíve tohto medzinárodného podujatia. Súťažná prehliadka originálov ilustrácií detských kníh prebieha každý nepárny rok v Bratislave pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY). Návštevníci výstavy mali možnosť spoznať kolekciu takmer 150 bohato ilustrovaných kníh pre deti a mládež z 36 krajín sveta, ktoré pochádzajú z fondov Knižnice BIBIANY v Bratislave. Knižnú zbierku sprevádzal súbor knižných ilustrácií, za ktoré ich autori získali prestížne ocenenie Grand Prix. Výstava zároveň predstavila rôznorodé ilustračné, grafické a vydavateľské prístupy v tvorbe detskej knihy vo svete.

Newsletter
Detská knižnica