Komiksy a knižné objekty

Počas festivalu Dni detskej knihy v apríli 2017 sme v priestoroch mestskej knižnice

odprezentovali výstavu prác študentov Propagačnej grafiky Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave. Výstava pozostávala z troch častí:

Dobšinský ako komiks - známe rozprávky v komiksových políčkach - výber z komiksovej tvorby študentov, ktorí  sa pokúsili pretaviť tradičné slovenské rozprávky Pavla Dobšinského do obrázkovej podoby s typickými bublinami hovoreného slova.

Život kníh - knižné objekty z vyradených kníh - tvorivý projekt knižných objektov a autorských kníh.

Písmená, ktoré píšu obrazmi - veľké priestorové práce s ilustráciami, komiksami či rozprávkami.

Newsletter
Detská knižnica