Korona v karikatúre

Humor a smiech je najlepšia vakcína proti všetkým chorobám. Počas karantény takto uvažovalo aj Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste. Chceli dostať kultúru bližšie k ľuďom a preto oslovili slovenských a českých karikaturistov, ktorým aktuálna situácia rovno núkala tému na tvorbu. Výstava vznikla v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom – Galériou kresleného humoru v Novom Meste nad Váhom a Rotary klubom v Piešťanoch a zahŕňala tvorbu 42 slovenských a českých karikaturistov (Iva Chadzieva, Ľubomíra Kotrhu, Vlada Macha, Andreja Mišaneka, Fera Mráza, Vladimíra Pavlíka, Ivana Popoviča, Romana Sika, Ladislava Talčíka, Lubomíra Dostála, Radka Fettersa, Jaromíra Gottvalda, Jiřího Hiršla, Jitky Holečkovej, Romana Kelbicha, Slávy Martenek a i).

Potom, ako boli karikatúry vystavené vo vitrínach po celom Novom Meste nad Váhom, si ich mohli pozrieť aj návštevníci našej knižnice (od 23. júna do 20. júla 2020) i Komunitného centra Apolin  (od 21. júla do 14. augusta 2020).

Newsletter
Detská knižnica