Svetozár Mydlo: Ilustrácia a knižná tvorba

Naša činnosť / Výstavné projekty knižnice a ich sprievodné aktivity / Svetozár Mydlo: Ilustrácia a knižná tvorba

V dňoch 1. decembra 2014 - 31. januára 2015 patrili výstavné priestory knižnice dielu vynikajúceho výtvarníka, ilustrátora, grafika a karikaturistu Svetozára Mydlu. Pod názvom Ilustrácia a knižná tvorba sme sprístupnili výstavu venovanú autorovi, ktorý sa okrem ilustrovania desiatok kníh pre deti i dospelých vo výraznej miere zaslúžil aj o dnešnú podobu oddelenia pre deti a mládež v našej knižnici. Jeho výtvarný rukopis významne poznačil interiér mestskej knižnice, pre ktorú vytvoril viacero interiérových dekorácií. Z dielne Svetozára Mydlu pochádzali aj vizuály našich prvých čitateľských preukazov. Výstava Ilustrácia a knižná tvorba predstavila prierez dielom Svetozára Mydlu plnom veselej farebnosti, nápaditosti a fantázie. Čas konania výstavy bol navyše symbolický - v knižnici sme ju otvorili len krátko potom, ako tento talentovaný výtvarník navždy odišiel. Jeho pamiatke sme venovali aj celodenné podujatie s názvom Rozprávkový sen Svetozára Mydlu, ktoré bolo zároveň derniérou výstavy. Riaditeľka vydavateľstva Buvik Mária Števková deťom porozprávala o spolupráci s týmto výnimočným výtvarníkom a mnohých pekných knižkách, ktoré pre nich ilustroval. Jednou z nich bola aj kniha Osmijanko rozpráva 8x8=64 nových rozprávok, ktorú deťom v divadelnej podobe predstavili bábkoherečky Barbora Zamišková a Petra Turčáková. Súčasťou programu bol aj literárno-výtvarný workshop s časopisom Slniečko, do ktorého Svetozár Mydlo dlhé roky prispieval svojimi ilustráciami. Pod vedením mladých ilustrátorov Ďura Balogha a Kristíny Baloghovej Hrončekovej si na tvorivej dielni vyrábali rozprávkové muchotrávky a trpaslíkov, ktoré boli zberateľskou vášňou Svetozára Mydlu.

Newsletter
Detská knižnica